Wat we doen

De activiteiten van Flow vastgoed betreffen project- en ontwikkelmanagement van grote en kleine vastgoedprojecten en gebiedsontwikkelingen. Dit doen wij in verschillende rollen, namelijk:

1. Vastgoed- en gebiedsontwikkeling

Vastgoed- en gebiedsontwikkeling vergen kennis, kunde, capaciteit en een lange adem. Met ervaring in het ontwikkelen van gebouwen binnenstedelijk alsook in grote gebiedsontwikkelingen, is Flow vastgoed de aangewezen ontwikkelpartner, die de rol van de rol van projectleider kan vervullen. Wij ondersteunen partijen, gemeenten en particulieren bij vastgoed vraagstukken, waarbij wij in combinatie van strak projectmanagement en met aandacht voor alle partijen (mediator skills), plannen haalbaar maken.

2. Proces- en projectmanagement

Flow vastgoed is de aangewezen partner in het uitvoeren van proces- en projectmanagement. Wij zijn in staat om complexe projecten beet te pakken, haalbaar te maken en tot een goede einde te brengen. Wij hechten veel belang aan communicatie met betrokkenen zowel binnen als buiten de organisatie, alsook op bestuurlijk, strategisch en operationeel niveau. Dit altijd vanuit een actieve en constructieve rol gericht op kansen zien, vinden en mogelijk maken.

3. Interimwerk

Wilt u extra capaciteit bij vastgoedvraagstukken omdat uw organisatie daar tijdelijk behoefte aan heeft of heeft u geen tijd meer om zelf het procesmanagement te verzorgen? Flow vastgoed biedt een professionele oplossing voor tijdelijke inzet van extra kennis en mankracht.

Naast gedegen kennis van financiële, juridische en technische aspecten beschikt Flow vastgoed ook over de benodigde organisatorische (zowel gemeentelijk als marktpartij) en commerciële vaardigheden om een vastgoedproject in goede banen te leiden. Daarbij wordt op een professionele wijze met veel aandacht voor de menselijke kant, invulling gegeven aan het vraagstuk.

4. Vastgoedbeheer

Veel eigenaren, corporaties en gemeenten hebben te maken met vastgoed dat niet meer in de kernportefeuille past of onderbelicht is op het gebied van vastgoedbeheer. Denk hierbij aan leegstand en gemis aan goede overeenkomsten. Door hier proactief mee om te gaan, wordt de waarde, het dagelijkse beheer en de leefbaarheid verbeterd. Flow vastgoed ondersteunt hierin door huurders en eigenaren te begeleiden, overeenkomsten te sluiten en te zorgen voor een juiste match tussen partijen en gebouwen.

5. Vastgoedadvies

Wij beschikken over ervaring met zowel kleinschalige- als grootschalige vastgoed- en gebiedsontwikkelingen. Flow vastgoed kan u helpen bij het opstellen van een scenario-analyse van uw vastgoedvraagstuk waarbij zowel ruimtelijk, financieel, bestuurlijk, maatschappelijk draagvlak en ook de afzetmogelijkheden in kaart worden gebracht, zodat u uiteindelijk een weloverwogen keuze kunt maken.

Neem Contact Op

contact icon
Wilt u meer informatie? Wilt u meer weten over de activiteiten van Flow Vastgoed of heeft u een andere vraag? Neem dan vrijblijvend contact op met Frederik Lokker.
Neem Contact Op